Lista aktualności Lista aktualności

Odnawiamy oznakowanie szlaków turystycznych

Nowe znaki na szlakach pieszych i rowerowych

Przez teren Nadleśnictwa Strzebielino przebiega szereg szlaków turystycznych i ścieżka edukacyjna. Znaczna część z nich została wytyczona staraniem miejscowych leśników. Oto one:

Najdłuższe z nich to szlaki rowerowe. Niebieski szlak rowerowy biegnie z Lęborka przez centralną część Nadleśnictwa Strzebielino aż do Jez. Krypko, gdzie łączy się ze szlakiem Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Jest to szlak bardzo trudny, obfitujące w liczne ciężkie podjazdy i strome zjazdy a jego całkowita długość to ok. 76 km. Najtrudniejsze fragmenty tegoż szlaku można ominąć jadąc czarnym szlakiem rowerowym, który zaczyna się na żużlówce Bożepole – Jeżewo a kończy na tzw. Bruku Barłomińskim. Jego długość to 10 km. Najłatwiejszym jest czerwony szlak rowerowy, który prowadzi również z Lęborka lecz północnym skrajem pradoliny Łeby, kończy się natomiast we wsi Orle. To spokojny, widokowy szlak doskonale nadający się na rodzinne, rekreacyjne wycieczki. Jego długość wynosi ok. 40 km.

Niebieski szlak rowerowy biegnący brzegiem Łeby (Fot. J. Kuczyńska)

Na terenie Leśnictw: Paraszynek i Osiek oznakowane są szlaki piesze. Mają charakter lokalny, prowadzą przez najciekawsze miejsca najwyższych wzniesień w Nadleśnictwie Strzebielino. Oznakowane są kolorami czerwonym, zielonym i żółtym a ich łączna długość to nieco ponad 20 km. Wędrując zgodnie ze znakami szlaków można odwiedzić takie miejsca jak: Jelenia Góra, Kamienne Mosty, rezerwat Paraszyńskie Wąwozy czy grób dziedzica. Warto sprawdzić, co kryje się pod tymi nazwami.

Na zielonym szlaku pieszym (Fot. J. Kuczyńska)

Również w Leśnictwie Paraszynek znajduje się ścieżka edukacyjna „Wokół rezerwatu”. Przedstawiamy na niej zagadnienia związane z ochroną przyrody, ochroną lasu przed zwierzyną oraz gospodarką łowiecką. Wyposażona jest w 11 stanowisk z krótką informacją na temat poszczególnych zagadnień. Jej długość to ok. 7 km.

Przebieg wszystkich szlaków i ścieżki można odczytać na mapie turystycznej nadleśnictwa. Oto link:

W roku bieżącym przystąpiliśmy do odnowienia oznakowania szlaków. Nowe znaki znajdują się już na wszystkich szlakach pieszych, czarnym szlaku rowerowym i znacznym fragmencie niebieskiego szlaku rowerowego. Całość prac planujemy wykonać najpóźniej w roku przyszłym.