Asset Publisher Asset Publisher

LASY NADZOROWANE

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.

Zgodnie z przepisami ustawy o lasach Lasy Państwowe zobowiązane są służyć radą i pomocą prywatnym właścicielom lasów w prowadzeniu gospodarki leśnej. Leśnicy w ramach tych działań:

·         doradzają prywatnym właścicielom, jak prowadzić gospodarkę leśną;

·         udostępniają sadzonki drzew i krzewów leśnych;

·         wykonują na koszt nadleśnictw zabiegi zwalczające i ochronne w lasach prywatnych, jeśli wystąpią tam organizmy szkodliwe, zagrażające trwałości lasu;

·         organizują wykonanie zadań gospodarczych w lesie (w tym sprzedaż drewna), na podstawie umowy z właścicielem lasu;

·         sporządzają wielkoobszarowe inwentaryzacje stanu lasów oraz prowadzą bank danych o lasach.

 

Lasy prywatne na terenie administrowanym naszego nadleśnictwa zajmują ponad 4700 ha.

W sprawie prowadzenia gospodarki leśnej w lasach prywatnych prosimy kontaktować się z właściwym terytorialnie leśniczymi.

W biurze nadleśnictwa porad udziela Lilianna Koszutowska  tel. +48 58 678 20 77 wew. 105

lilianna.koszutowska@gdansk.lasy.gov.pl