Wydawca treści Wydawca treści

HCVF

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych - zidentyfikowane według kryteriów HCVF (High Conservation Vaule Orestes) adoptowanych do warunków Polski przez Związek Stowarzyszeń ,,Grupa Robocza FSC-Polska.


1. Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych są przyporządkowane do poszczególnych kategorii:

HCVF 1 Lasy posiadające globalne, regionalne lub narodowe znaczenie pod względem koncentracji wartości biologicznych

HCVF 1.1. Obszary chronione

HCVF 1.1.a lasy w rezerwatach

HCVF 1.1.b lasy w parkach krajobrazowych

HCVF 1.2. Ostoje zagrożonych i ginących gatunków

HCVF 2. Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej

HCVF 3. Obszary obejmujące rzadkie, ginące lub zagrożone ekosystemy

HCVF 3.1. Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej

HCVF 3.2. Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy, lecz w Polsce pospolitsze i występujące wielkoobszarowo, stanowiące ważne obszary gospodarki leśnej

HCVF 4. Lasy pełniące funkcje w sytuacjach krytycznych

HCVF 4.1. Lasy wodochronne

HCVF 4.2. Lasy glebochronne

HCVF 5. Lasy zaspokajające fundamentalne potrzeby lokalnej społeczności - kategoria nie ma zastosowania w warunkach Polski

HCVF 6. Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności

2. Kryteria wyznaczania Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF) w Polsce - plik do pobrania - HCVF_kryteria wyznaczania

3. Powierzchnia poszczególnych kategorii lasów hcvf w Nadleśnictwie Strzebielino - plik do pobrania - tabela

4. Rozmieszczenie lasów hcvf w Nadleśnictwie Strzebielino - poniżej pliki do pobrania:

    kategoria 1.1 obszary chronione

    kategoria 1.2 ostoje zagrożonych i ginących gatunków - do użytku wewnętrznego. (Ewentualne pytania dotyczące lokalizacji stref ptaków chronionych prosimy kierować do Dyrektora RDOŚ w Gdańsku).

    kategoria  3.1 Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej

    kategoria 3.2 kosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy, lecz w Polsce   pospolitsze i występujące wielkoobszarowo, stanowiące ważne obszary gospodarki leśnej

    kategoria 4.1 lasy wodochronne

    kategoria 4.2 lasy glebochronne

    kategoria 6 lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnej społeczności

    Informacji dotyczących adresów leśnych udziela:

    Lilianna Koszutowska, tel. 58 678 20 77 lilianna.koszutowska@gdansk.lasy.gov.pl

    Uczestnictwo osób i instytucji w procesie typowania nowych powierzchni hcvf oraz wnoszenia uwag i wniosków dotyczących istniejących powierzchni hcvf.

    Wszystkich zainteresowanych informujemy, że wszelkie uwagi oraz własne propozycje dotyczące nowych obszarów HCVF można nadal zgłaszać do nadleśnictwa. Osobą do kontaktu w tej sprawie jest Lilianna Koszutowska, tel. 58 678 20 77 lilianna.koszutowska@gdansk.lasy.gov.pl

    Osoby, instytucje lub organizacje społeczne zainteresowane wyznaczaniem w roku 2013 powierzchni leśnych o szczególnych walorach przyrodniczych – HCVF, zapraszamy do konsultacji.
    Wszelkie opinie, propozycje i uwagi dotyczące powyższych obszarów prosimy zgłaszać do Lilianna Koszutowska, tel. 58 678 20 77 lilianna.koszutowska@gdansk.lasy.gov.pl


1.1. Obszary chronione (Wersja 1.0)

Miniaturka Dodany przez Lilianna Ewa Koszutowska, 30.11.18 08:14
Kategorie zawartości: Nasza praca » Ochrona przyrody » Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF)

Wersja 1.0

Ostatnio aktualizowane przez Lilianna Ewa Koszutowska
30.11.18 08:14
Status: Zatwierdzony
Pobierz (568k) Get URL.
Historia wersji
Wersja Data Rozmiar  
1.0 16 Dni temu 568k Pobierz

Powierzchnia poszczególnych kategorii lasów hcvf w Nadleśnictwie Strzebielino (Wersja 1.0)

Miniaturka Dodany przez Lilianna Ewa Koszutowska, 30.11.18 08:06
Kategorie zawartości: Nasza praca » Ochrona przyrody » Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF)
1 z 1

Wersja 1.0

Ostatnio aktualizowane przez Lilianna Ewa Koszutowska
30.11.18 08:06
Status: Zatwierdzony
Pobierz (9k) Get URL.
Historia wersji
Wersja Data Rozmiar  
1.0 16 Dni temu 9k Pobierz

6. Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności (Wersja 1.0)

Miniaturka Dodany przez Lilianna Ewa Koszutowska, 30.11.18 08:03
Kategorie zawartości: Nasza praca » Ochrona przyrody » Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF)

Wersja 1.0

Ostatnio aktualizowane przez Lilianna Ewa Koszutowska
30.11.18 08:03
Status: Zatwierdzony
Pobierz (589k) Get URL.
Historia wersji
Wersja Data Rozmiar  
1.0 16 Dni temu 589k Pobierz

4.2. Lasy glebochronne (Wersja 1.0)

Miniaturka Dodany przez Lilianna Ewa Koszutowska, 30.11.18 08:02
Kategorie zawartości: Nasza praca » Ochrona przyrody » Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF)

Wersja 1.0

Ostatnio aktualizowane przez Lilianna Ewa Koszutowska
30.11.18 08:02
Status: Zatwierdzony
Pobierz (577k) Get URL.
Historia wersji
Wersja Data Rozmiar  
1.0 16 Dni temu 577k Pobierz

4.1. Lasy wodochronne (Wersja 1.0)

Miniaturka Dodany przez Lilianna Ewa Koszutowska, 30.11.18 08:01
Kategorie zawartości: Nasza praca » Ochrona przyrody » Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF)

Wersja 1.0

Ostatnio aktualizowane przez Lilianna Ewa Koszutowska
30.11.18 08:01
Status: Zatwierdzony
Pobierz (574k) Get URL.
Historia wersji
Wersja Data Rozmiar  
1.0 16 Dni temu 574k Pobierz

3.2. Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy, lecz w Polsce pospolitsze i występujące wielkoobszarowo, stanowiące ważne obszary gospodarki leśnej (Wersja 1.0)

Miniaturka Dodany przez Lilianna Ewa Koszutowska, 30.11.18 08:00
Kategorie zawartości: Nasza praca » Ochrona przyrody » Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF)

Wersja 1.0

Ostatnio aktualizowane przez Lilianna Ewa Koszutowska
30.11.18 08:00
Status: Zatwierdzony
Pobierz (576k) Get URL.
Historia wersji
Wersja Data Rozmiar  
1.0 16 Dni temu 576k Pobierz

3.1. Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej (Wersja 1.0)

Miniaturka Dodany przez Lilianna Ewa Koszutowska, 30.11.18 07:54
Kategorie zawartości: Nasza praca » Ochrona przyrody » Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF)

Wersja 1.0

Ostatnio aktualizowane przez Lilianna Ewa Koszutowska
30.11.18 07:54
Status: Zatwierdzony
Pobierz (574k) Get URL.
Historia wersji
Wersja Data Rozmiar  
1.0 16 Dni temu 574k Pobierz